forbot
  • STANDART-PAK , OOO
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Xe đẩy chở hàng
Đang có sẵn
Nhóm: Xe đẩy chở hàng
Thiết bị dây chuyền
Đang có sẵn
Nhóm: Thiết bị dây chuyền
Thiết bị phân loại
Đang có sẵn | Wholesale and retail
39000 UAH(1500 USD)
Wholesale: 38500 UAH từ 1 c
Nhóm: Thiết bị phân loại
Hệ thống giao thông vận tải nội bộ
Đang có sẵn
37500 UAH
Nhóm: Hệ thống giao thông vận tải nội bộ
Thùng kho
Đang có sẵn
1650 UAH(1500 USD)
Nhóm: Thùng kho
Container
Đang có sẵn
3245 UAH
Nhóm: Container
 Thùng để vận chuyển
Đang có sẵn
1430 UAH
Nhóm:  Thùng để vận chuyển
 Thùng để vận chuyển
Đang có sẵn
935 UAH
Nhóm:  Thùng để vận chuyển
Container chở hàng để vận chuyển
Đang có sẵn
10450 UAH
Nhóm: Container chở hàng để vận chuyển
Container chở hàng để vận chuyển
Đang có sẵn
1650 UAH
Nhóm: Container chở hàng để vận chuyển
 Đóng gói từng cái
Nhóm:  Đóng gói từng cái
 Đóng gói thực phẩm
200 UAH(7.80 EUR)
Nhóm:  Đóng gói thực phẩm
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev region,  Sofievskaja borshagovka,  08131,  st. Akademika Sharimova, 6/1

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty STANDART-PAK , OOO. Tất cả thông tin về STANDART-PAK , OOO tại Sofievskaja borshagovka (Ukraina).